Bir mal, bir yerden bir yere taşınırken bir takım tehlikeler karşısında zarar görebilir. Bu taşınma işleminin hangi nakil aracı ile yapıldığının bir önemi yoktur. Örneğin bir malın denizyolu ile taşınması sırasında, gemi bir başka gemiye çarpabilir, karaya oturabilir, gemide bir patlama olabilir ya da buna benzer bir nedenle gemide bir tehlike yaşanabilir ve bu sırada gemide taşınan mallar zarar görebilir.

Ya da bir malın kamyon, tır ve benzeri bir araçla karayolu ile taşınması sırasında, araç bir başka araç ile çarpışabilir, bir nedenle araç devrilebilir, araçta yangın çıkabilir veya buna benzer bir nedenle taşınan mallar zarar görebilir.

Mallar aynı şekilde havayolu ile veya demiryolu ile taşınırken de herhangi bir tehlike yaşanabilir ve taşınan mallar zarar görebilir.

Bunun dışında, hangi nakliye aracı kullanılıyor olursa olsun, halk hareketleri, grev, lokavt, kargaşa ve ayaklanmalar gibi sosyal olaylar sırasında da mallar zarar görebilir.

İşte sayılan bütün bu durumlarda, taşınan malların tamamen veya kısmen zarar görmesi durumunda, bu zararların karşılanmasını sağlamak amacı ile nakliye sigortasıyaptırılmaktadır.

Bir nakliyat sigortası yaptırılırken, alınmak istenen güvencenin tanımında mutabık kalınması önemlidir. Eğer malın tamamen zarar görmesi, bir daha kullanılmayacak hale gelmesi yani malın yok olması güvence altına alınmak isteniyorda bu tam zarar görme durumudur. Buna karşılık malların kısmen zarar görmesi de güvence altına alınabilir. Bir de sadece belli başlı riskler güvence altına alınmak istenebilir. Bu durumda dar teminat söz konusudur. Ama her türlü riske karşı güvence alınmak istenirse buna da geniş teminat deniyor.

Nakliye genel anlamı ile malların bir yerden başka bir yere taşınması evresidir. Çok geniş bir alana hizmet ettiği için nakliyecilik çok önemli bir işlem olabilmektedir. Örneğin şirketlerin özel evraklarının taşınması, banka eşyalarının taşınması, özel eşyaların taşınması, tarihi eser taşımacılığı bu anlamda en fazla risk teşkil eden nakliyecilik evrelerinden birileridir. Bu taşımacılık hizmetlerinin öneminde ötürü nakliye sigortacılığı kavramı ortaya çıkmıştır. Nakliye sigortacılığında eşyaların bir yerden bir yere taşınması hususunda maksimum hassasiyet gösterilerek minimum hasar ortaya çıkması veya hiçbir olumsuzluğun ortaya çıkmaması amaçlanmaktadır.

Son derece gerekli olan nakliyecilik sigortası ile eşyalarınız güven içerisinde taşınacak ve siz bu yolla sorunsuz bir evreyi geçirmiş olacaksınız. Esasına bakılırsa nakliye taşımacılığı en eski sigortacılık alanlarından biridir, önceleri deniz taşımacılığı ile başlayan bu sigorta hizmetleri sonrasında demiryolu, karayolu şimdilerde ise hava yolu sigortacılığı ile birlikte çok farklı bir boyut kazanmıştır.